Concerten 2022

De concerten beginnen om 20.15u. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.